Hotline
0988 234 444

Giải pháp quản lý và khai thác tài sản

Giải pháp quản lý và khai thác cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và bất động sản (Facilities Management)

Giải pháp quản lý và khai thác tài sản

Được xây dựn trên nền tảng Archibus, với nền tảng này giúp cho doanh nghiệp, tập đoàn, chính phủ thực hiện được việc kiểm soát và tối ưu hóa tài sản, tài chính và việc đầu tư. Với nền tảng Archibus cho rất nhiều các sản phẩm và dưới đây là các sản phẩm cơ bản:

  • Quản lý danh mục đầu tư bất động sản,
  • Quản lý dự án đầu tư,
  • Quản lý và khai thác không gian,
  • Quản lý vận hành tài sản,
  • Quản lý môi trường và rủi ro,
  • Quản lý tài sản,
  • Quản lý dịch vụ nơi làm việc,
  • Quản lý việc tích hợp các chức năng mở rộng.