Hotline
0988 234 444

Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên môi trường

NỘI QUY SỬ DỤNG VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC NƠI LÀM VIỆC 

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010, đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2011;

Căn cứ chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào tình hình sử dụng điện, nước trong đơn vị thời gian qua. Giám đốc Công ty Quy định về quản lý và sử dụng điện, nước trong đơn vị như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Tiết kiệm điện nước là giảm bớt hao phí trong sử dụng điện, nước nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Tiết kiệm còn là việc sử dụng ở mức thấp hơn mức định mức tiêu chuẩn mà vẫn đạt được mục đích đặt ra.

2- Lãng phí là việc quản lý sử dụng điện nước không hiệu quả, không đạt được mục tiêu đã đinh, sử dụng vượt định mức tiêu chuẩn cho phép.

3- Điện năng, nước của công ty chỉ sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh và phục vụ những hoạt động chung. Tiết kiệm điện nước là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong toàn Công ty.

4- Khi các đơn vị, cá nhân phát hiện có sự cố về điện, nước phải có trách nhiệm báo cáo ngay với cấp chỉ huy  hoặc lãnh đạo và cơ quan có trách nhiệm để có phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1- Khu vực văn phòng:

1.1- Tiết kiệm tối đa sử dụng các thiết bị điện, nước ở khu vực văn phòng. Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và khi hết giờ làm việc, tắt hẳn nguồn điện khi không còn sử dụng các thiết bị điện như: Máy tính, máy in, máy photocopy (trừ những máy do yêu cầu công nghệ không được tắt nguồn như máy fax....)

1.2- Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng hợp lý, giảm ít nhất 50% số điện năng dùng cho điện chiếu sáng chung ở hành lang, vườn, hàng rào, chỉ bật đèn chiếu sáng bảo vệ tại các vị trí thực sự cần thiết, cụ thể:

     - Khi ra khỏi phòng quá 15 phút phải tắt đèn, quạt điện.

     - Khi hết giờ làm việc các phòng phải tắt hết các thiết bị điện và ngắt cầu dao (hay attomat) đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp điện.

1.3- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết và nhiệt độ môi trường từ 33 độ C trở lên và đặt chế độ làm mát từ 27 độ C trở lên. Tắt máy điều hòa trước khi nghỉ làm việc ít nhất 30 phút hoặc trong phòng không có người làm việc. Dùng quạt thay thế cho điều hòa khi thời tiết không quá nóng.

1.4 - Sử dụng điện, nước đúng mục đích, có hiệu quả trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nghiêm cấm mọi hành vi dùng điện, nước của cơ quan cho mục đích cá nhân (như đun, nấu, giặt, là quần áo, rửa xe máy...).

1.5 - Khi cải tạo, trang bị mới hệ thông chiếu sáng hoặc thay thế đèn cháy, hỏng chỉ dùng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn compact, đèn huỳnh quang T8, T5 và các thiết bị được dán mác tiết kiệm năng lượng.

1.6 - Các đơn vị cá nhân do yêu cầu công tác phải làm việc ngoài giờ có sử dụng điện, nước phải có kế hoạch trước hoặc được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 - Chỉ huy các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội quy này đến toàn thế cán bộ, công nhân viên của đơn vị mình, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện.

2 - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện nước tại đơn vị. Lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua và hiệu quả công tác của tập thể, cá nhân.

3 –Bộ phận hành chính cần có trách nhiệm kiểm tra,  theo dõi tình hình sử dụng điện, nước của các phòng ban; Định kỳ tổng hợp báo cáo, nhắc nhở việc chấp hành nội quy trong giao ban tháng và đánh giá thi đua về chấp hành quy định của các thành viên.

4 - Các cá nhân có sáng kiến, thành tích trọng việc thực hành tiết kiệm điện, nước sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định.

5 - Các cá nhân nào vi phạm nội quy này để gây lãng phí hoặc mất an toàn trong việc sử dụng điện, nước sẽ bị xử lý kỷ luật vể thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phải bồi thường thiệt hại nếu có.

     Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về ban Giám đốc để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Phiên bản được phát hành: Ngày 12tháng 08 năm 2017