Hotline
0988 234 444
Giải pháp quản lý và khai thác tài sản

Giải pháp quản lý và khai thác tài sản

Giải pháp quản lý và khai thác cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và bất động sản (Facilities Management)
Giải pháp quản trị nhà máy với SAP

Giải pháp quản trị nhà máy với SAP

SAP là giải pháp hoạch định tài nguyên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, được phát triển và cung cấp bởi tập…